ที่อยู่:

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

tsp_wittaya@hotmail.comTel: 044-681-087
Fax: 044-681-015

  • b-facebook
  • Facebook - Black Circle
  • b-youtube

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องปฎิบัติการ

WATCH OUR VIDEO

ABOUT

ACTIVITY OF

THE YEAR

CONTACT

1/30

กิจกรรมร่วมกับชุมชน(แห่เทียนเข้าพรรษา)

August 14, 2019

วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี

June 13, 2019

วันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 1 มิถุนนายน พ.ศ.2562

June 1, 2019

1/8
Please reload

Dr.Peerapong Phanpinit

Manager of Thossaporn Wittaya School

หน่วยงานทางการศึกษา

Dr.Songkran Phanpinit

Director of Thossaporn Wittaya School

VISITOR