ที่อยู่:

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

tsp_wittaya@hotmail.comTel: 044-681-087
Fax: 044-681-015

  • b-facebook
  • Facebook - Black Circle
  • b-youtube

จากตลาดเทศบาลตำบลสตึก:เดินทางจากตลาดเทศบาลตำบลสตึกมาที่โรงเรียนทศพรวิทยาโดยการผ่านเส้นทางดังต่อไปนี้ ถนน สนามม้า ผ่านหน้าธนาคาร กรุงไทย ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลทศพร เข้าสู่ หมู่ 9 บ้าน โรงเลื่อย ตำบล นิคม

เบอร์โทรติดต่อรายบุคคล

เส้นทางการเดินทาง:

Tel:  044-681-087,   Fax:  044-681-015

99/9 ตำบล นิคม, อำเภอ สตึก, จังหวัด บุรีรัมย์, 31150

สอบถามผ่าน E-MAIL