โรงเรียนทศพรวิทยา

ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙ หมู่ ๙
บ้านโรงเลื่อย  ถนนสตึก–แคนดง 
ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ 
081-266-0743
044-681-087
097-181-0513
อีเมล:    tspws99@gmail.com

LINE: drsongkranp

โรงเรียนทศพรวิทยา

© 2023 by โรงเรียนทศพรวิทยา

  • YouTube
  • Facebook
  • Facebook

ติดต่อผ่านโซเชียลมีเดีย

สถานที่ในโรงเรียน