มาตรการป้องกัน COVID-19

เมษายน. 30, 2563

โรงเรียนทศพรวิทยา มีความห่วงใยในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ทางโรงเรียนทศพรวิทยาจะนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ในการคัดกรองผู้ที่เข้าสู่พื้นที่ของโรงเรียนทศพรวิทยาโดยขอความร่วมมือทุกท่านที่จะเข้ามายังโรงเรียนทศพรวิทยาให้ปฏิบัติดังนี้

1. ผู้ที่จะเข้ามายังพื้นที่ในโรงเรียน ต้องผ่านการคัดกรอง ณ "จุดคัดกรองตรวจวัดไข้" บริเวณประตูทางเข้า โดยแบ่งออกเป็น คัดกรองสำหรับผู้ขับรถ และ เดินเข้า
2. ก่อนเข้าจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ ทางโรงเรียนทศพรวิทยาจะมีเจลล้างมือ ให้บริการ คัดกรองสำหรับผู้ขับรถ และ เดินเข้า
2. ก่อนเข้าจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ ทางโรงเรียนทศพรวิทยาจะมีเจลล้างมือ ให้บริการ
3. ทุกคนที่จะเข้าโรงเรียน จะต้องวัดไข้บริเวณจุดคัดกรอง ถ้าไม่พบไข้ ให้เข้าพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนได้
4. ถ้าวัดไข้แล้ว พบไข้ หรือ อาการที่น่าจะเข้าข่าย จะให้ไปที่บริเวณจุดพักสังเกตอาการ เพื่อบันทึกข้อมูล การติดต่อ พร้อมให้คำแนะนำในการส่งกลับและส่งต่อในการตรวจอาการต่อไป กรณีเป็นนักเรียน จะประสานให้ผู้ปกครองมารับกลับไป เพื่อกักตัวสังเกตุอาการที่บ้านหรือโรงพยาบาล
5. สำหรับคนขับรถ ที่นำรถเข้ามา ให้ผู้โดยสาร ลงจากรถบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อเข้าสู่ "จุดคัดกรองตรวจวัดไข้" ส่วนคนขับนำรถ เข้าสู่ "จุดคัดกรองผู้ขับรถตรวจวัดไข้" ถ้าพบไข้ หรือ อาการสุ่มเสี่ยง ห้ามเข้าสู่ภายในโรงเรียน ถ้าไม่พบไข้ ให้ผ่านเข้าสู่บริเวณโรงเรียนเพื่อจอดรถในจุดจอดต่อไป
6. ผู้ที่มาติดต่อโรงเรียน ถ้ามาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยง เช่น สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ ญี่ปุ่น นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ จีน มาเก๊า ฮ่องกง อิตาลี และอิหร่าน ให้แจ้งทางโรงเรียนทราบ
7. เพื่อความปลอดภัย กรุณาใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าโรงเรียนทศพรวิทยา
.
Precautionary Measures for the Prevention of the spread of coronavirus (Covid-19) Thossaporn Wittaya School
1. Check for possible fever at the "screening for fever" at both Thossaporn Wittaya school gate entrances on Satuk-Khaen Dong Road
2. Before entering the “screening point,” there will be hand washing gel provided.
3. Check for possible fever at the “screening point.” If no fever is detected, you may enter the school area.
4. If there is a fever detected, go to the “resting point” for observation of symptoms, and record your contact details. People identified with potential symptoms will be advised on how and what to do next.
5. Anybody who takes a car to school is required to get out of the car and check fever at the “screening point.” Follow the staff’s instructions
6. In cases where you are traveling back from areas identified as Coronavirus outbreak regions, as reported in 2019 (COVID-19) including Spain, France, Germany, Switzerland, England, Norway, Japan, Sweden, Denmark, United States, South Korea, China, Macau, Hong Kong, Italy and Iran (as of 18 March 2020); you will have to inform the “screening point”
7. Everyone is required to wear a mask before entering Thossaporn Wittaya school.
We thank you for your cooperation in following the policies.