• Facebook
  • YouTube

SCROLL

Down Arrow
bg transparent.png

2 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม 2564 
ปรับเปลี่ยนการเรียนแบบ On Site เป็น On Line
 

โรงเรียนทศพรวิทยา

ครบวงจร

ความภาคภูมิใจ

Screen Shot 2563-04-17 at 18.41.26.png
bg_edited.png

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นเลิศด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี มีความเป็นผู้นำ สามารถคิดวิเคราะห์รู้เท่าทันโลกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แก้ปัญหาเป็น มีภูมิคุ้มกันและอดทนต่อแรงเสียดทานจากสิ่งแวดล้อมภายนอก

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เปิดรับสมัครนักเรียน

IMG_9309.JPG
โรงเรียนทศพรวิทยา

ชิวิตในโรงเรียน

โรงเรียนทศพรวิทยา

สนามกีฬา

โรงเรียนทศพรวิทยา

ศิษณ์เก่า

80308714_1750357715099958_14573281277546
bg_edited.png

โรงเรียนทศพรวิทยา

เกี่ยบกับโรงเรียน

โรงเรียนทศพรวิทยา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๙ บ้านโรงเลื่อย  ถนนสตึก–แคนดง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งในพื้นที่มีทั้งหมด ๓๐ ไร่ ๑ งาน  ๒๖ ตารางวา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ชั้นประถม ปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

"ทศพรวิทยา  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และนักกีฬาอาชีพ  สู่สังคมไทย"

Screen Shot 2563-04-25 at 03.48.33.png

ความเคลื่อนไหว

โรงเรียนทศพรวิทยา มีความห่วงใยในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกัน COVID-19

เมษายน. 30, 2563

โรงเรียนทศพรวิทยา มีความห่วงใยในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

Thossaporn Phanpinit

โรงเรียนทศพรวิทยา
โรงเรียนทศพรวิทยา

ค่าใช้จ่าย

ทุนการศึกษา ค่าเทอม ตำราเรียน ๘ กลุ่มสาระ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนทศพรวิทยา

ผู้บริหาร

I and my staff try to run the school at the highest level that we can attain.

โรงเรียนทศพรวิทยา

ห้องปฎิบัติการ

เราพร้อมที่จะให้ความรู้ ประสบการ์ณ

เพื่ออวยและสานต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โรงเรียนทศพรวิทยา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และนักกีฬาอาชีพ สู่สังคมไทย
Thossaporn Wittaya School Official Channel

โรงเรียนทศพรวิทยา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และนักกีฬาอาชีพ สู่สังคมไทย

อัพเดทข้อมูลกิจกรรม งาน และทุนการศึกษาของทางโรงเรียน

Untitled-1.png
icon-envelope.png

Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารก่อนใคร

อัพเดทข้อมูลกิจกรรม งาน และทุนการศึกษาของทางโรงเรียน

บันทึกข้อมูลของท่านสำเร็จ!

โรงเรียนทศพรวิทยา

..กิจกรรมที่จะมาถึง..

Highlighted videos